viernes, 31 de enero de 2014

Esta crisis-estafa está produciendo muertes y sufrimientos.Hay políticos, banqueros, empresarios responsables de ello.

La mortalitat arriba a la taxa més alta des de l'inici de la crisi

Augmenten els trastorns mentals i el suïcidi és la primera causa de mort no natural


SERVIMEDIA / Madrid
DIVENDRES, 31 DE GENER DEL 2014 - 12.10 H
La taxa bruta de mortalitat a Espanya va pujar a 861,6 defuncions per cada 100.000 habitants el 2012, el nivell més alt des del 2005 i, per tant, des de l'inici de la crisi econòmica. La taxa bruta de mortalitat va augmentar el 2012 un 3,8% respecte al 2011, el seu valor més elevat dels últims set anys, i l'increment més alt es va registrar en les morts per trastorns mentals i del comportament, i malalties respiratòries (un 12% en els dos casos). El suïcidi és la principal causa de mort no natural. Així es desprèn de l'informe 'Defuncions segons la causa de mort. Any 2012', elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i difós aquest divendres.
Durant el 2012 hi va haver a Espanya un total de 402.950 defuncions, 15.039 més que el 2011, que suposa un increment del 3,9%, que es va concentrar principalment en els mesos de febrer i març, quan van morir un 21% més de persones que en el mateix període que l'any anterior. Per sexe, van morir 197.030 dones (un 4,8% més) i 205.920 homes (un 3,0% més). La taxa bruta de mortalitat femenina va ser de 831 per cada 100.000 dones, i la masculina, de 893,1 per cada 100.000 homes.
Les malalties del sistema circulatori es van mantenir com la primera causa de mort (responsables de 30,3 de cada 100 defuncions), seguida dels tumors (27,5), de les malalties del sistema respiratori (11,7) i de les malalties del sistema nerviós, que inclouen l'Alzheimer (5,5). Per sexe, els tumors van ser la primera causa de mort en els homes (amb una taxa de 296,3 defuncions per cada 100.000) i la segona en dones (amb 180,0). En canvi, les malalties del sistema circulatori van ser la primera causa de mortalitat femenina (282,2 morts per cada 100.000) i la segona entre els homes (239,4).
Per edat, la principal causa de mort entre les persones d'un a 14 anys i de 40 a 79 anys van ser els tumors (amb unes taxes de 3,2 i 314,8 per cada 100.000 persones d'aquests grups d'edat, respectivament). Entre les persones de 15 a 39 anys el principal motiu de mortalitat van ser les causes externes o no naturals (15,4 per cada 100.000 persones) i per al grup de més de 79 anys, les malalties del sistema circulatori (3.391,2 defuncions per cada 100.000 persones).

Més trastorns mentals i suïcidis

La principal causa de mort entre els nens menors d'un any van ser les afeccions perinatals, amb una taxa de 176,4 per cada 100.000 nens nascuts vius. El nombre de defuncions va augmentar el 2012 en gairebé tots els grups de malalties. Els dos que van experimentar un increment més granvan ser els trastorns mentals i del comportament, amb un 12,2% més que el 2011 (dins d'aquest grup se situen les demències vasculars, demències senils i altres diferents a l'Alzheimer), i les malalties del sistema respiratori, amb un augment del 12,1%.
Per un altre costat, les morts per causes externes o no naturals es van reduir un 1,6% el 2012, davant l'augment generalitzat de la resta de causes. Així, les víctimes d'accidents de trànsit van continuar en línia descendent. En concret, van morir 1.915 persones, un 9,5% menys que el 2011.
El suïcidi va ser, de nou, la principal causa externa de mortalitat. El 2012 van morir 3.539 persones (2.724 homes i 815 dones), un 11,3% més que l'any anterior. La taxa de suïcidis es va situar en 7,6 per cada 100.000 persones (11,8 en els homes i 3,4 en les dones). És la més alta des del 2005. Entre les persones de 25 a 34 anys, el suïcidi va ser la segona causa de mort darrere dels tumors, amb el 15,0% del total de defuncions. Entre els homes d'aquest grup d'edat, el suïcidi va ser la primera causa de mort (17,8% del total)
.

No hay comentarios:

Publicar un comentario