martes, 29 de diciembre de 2015

Cinc estudis que mostren com la crisi sí que ha afectat la salut dels catalans

El diari de la sanitat

http://www.eldiario.es/catalunyaplural/diarisanitat/Cinc-estudis-mostren-afectat-catalans_6_466213398.html

El conseller de Salut, Boi Ruiz, va assegurar la setmana passada en la presentació d’un nou informe de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya que la salut dels catalans ha resistit l’impacte de la crisi
L’informe constata però que s’observen resultats de salut més desfavorables en grups de població més vulnerables
L’Observatori DESC, FEDAIA, La Creu Roja i d’altres entitats han elaborat diversos documents durant la crisi que mostren com la situació econòmica ha afectat la salut
Generalitat da marcha atrás y no privatizará datos de salud de los catalanes
El Conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz EFE

El conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, ho té clar: la salut dels catalans ha resistit l’impacte de la crisi econòmica. Aquest és l’anunci que va fer la setmana passada quan va presentar l’últim informe sobre els efectes de la crisi econòmica en la salut de la població a Catalunya, elaborat per l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, i que d’alguna forma excusa les retallades fetes durant els últims anys en aquest sector.
Ruiz juntament amb el Director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Josep Maria Argimon i el secretari de Salut Pública, Joan Puigdollers, va deixar clar que els principals indicadors de salut dels catalans han mostrat una resistència als efectes negatius de la crisi, gràcies en part, deien, a l’esforç que ha fet el sistema sanitari. “Tenim un sistema sanitari robust que per això ha pogut mantenir aquests indicadors”, deia Argimon. I assegurava que és gràcies a la priorització que s’ha fet en les mesures destinades a salut i gràcies als recursos públics vehiculats a través del tercer sector.
Ara bé, tot i així l’estudi també apunta que s’observen resultats de salut més desfavorables en grups de població més vulnerables, i que la població aturada presenta un risc de patir problemes de salut mental més elevat que la població ocupada. Tot i això però, Argimon va demanar que no es faci una relació causa-efecte de salut i atur. 
Ha causat la crisi econòmica un impacte sobre la salut dels catalans? Té l’atur efectes sobre la salut mental? Cinc estudis que mostren com la crisi ha afectat la salut.  

Desnonaments i pobresa energètica

L’Observatori DESC juntament amb la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) va presentar un informe recentment que alerta dels efectes que té per la salut els desnonaments, una conseqüència derivada de la crisi econòmica. Laia Palència, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i responsable de l'informe explicava a aquest diari amb motiu de la presentació de l’informe que el 90% de les persones que no poden fer front a la seva hipoteca estan en risc de patir una trastorn mental."L'increment d'execucions hipotecàries va associat a una disminució de la salut mental i a un augment de la freqüència de suïcidi". És una altra de les conclusions de l'informe. Irene Escorihuela, directora de l’Observatori, diu en declaracions a Catalunya Plural, que no poder pagar el lloguer o davant un desnonament la persona té més risc de patir ansietat, depressió o insomni. “Pel que fa a salut mental és bastant clar, els problemes afecten més a persones que estan en risc de patir un desnonament”, assegura.
Yolanda Yuste, una veïna de Nou Barris afectada pels desnonaments, explicava a aquest diari com li va afectar aquest procés a ella, que havia estat sempre una dona molt forta i treballadora. "He arribat a pensar en el suïcidi, però miro les meves filles i penso: 'on vas?, com deixar-les així?'" , deia llavors.  
Segons l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja la pobresa energètica ha augmentat de forma significativa els darrers anys fruit de la crisi econòmica. En el seu informe L’afectació de la crisi en la salut de les persones, assenyalen que mentre el 2011 afectava un 42% de les persones enquestades el 2014 aquest percentatge ascendia al 62%. Com recull la Creu Roja d’un informe de SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública i Administración Sanitarias) “la humitat, la floridura i la baixa temperatura a l’interior de l’habitatge, una mala refrigeració i l’amuntegament s’han relacionat amb patologies al·lèrgiques i respiratòries, així com ansietat i depressió. La impossibilitat de mantenir una temperatura adequada de la llar s’ha relacionat amb una major mortalitat i morbiditat, principalment per patologies cardiovasculars i respiratòries. Un habitatge inadequat pot també exposar als seus residents a al·lèrgens i components químics nocius per a la salut”.

Pobresa infantil

El Departament de Salut admetia en la presentació del seu informe que el percentatge de població que es troba per sota el llindar de pobresa havia augmentat. Mentre que el 2009 aquesta xifra era del 18,4% al 2014 se situava al 20,9%. I remarcaven que el patró de la pobresa ha canviat durant la crisi, ja no són els majors de 64 anys els qui més la pateixen sinó que són els menors de 16 anys. Quines són però les conseqüències per la salut de la pobresa infantil?
Segons un informe elaborat per FEDAIA la pobresa infantil es tradueix en malnutrició i desnutrició, a causa de l’escassetat de dietes equilibrades per part de famílies vulnerables. Comporta també problemes de creixement i sobretot, alertaven des d’aquesta entitat, la pobresa infantil ha generat un augment dels problemes de salut mental. I assenyalaven que no només hi ha hagut un augment dels trastorns sinó que aquests s’han aguditzat encara més. La pobresa infantil es tradueix també en problemes de visió i amb una falta d’higiene bucodental per la dificultat d’accés a aquesta atenció per part d’algunes famílies, explicaven.
De fet, el Sindic de Greuges de Catalunya en un informe sobre els drets dels infants fet públic al desembre d’aquest any, remarcava que “les condicions socioeconòmiques de les famílies tenen una clara influència en l’ús de les visites als especialistes, especialment, i amb relació als professionals més visitats entre la població infantil, l’odontòleg i l’oftalmòleg”.
El Síndic també denunciava que alguns menors esperen més de sis mesos, el termini màxim establert, per ser atesos per l’especialista o per ser operats. I recordava que agilitzar l’accés a les intervencions quirúrgiques o a les proves diagnòstiques és fonamental en el cas dels infants.
També alertava en el mateix informe de la saturació de la xarxa de salut mental i juvenil i de la manca d’adequació dels recursos a les necessitats dels infants i dels adolescents. En determinats centres de salut mental “hi ha llista d’espera per a l’exploració i el diagnòstic de l’infant i el jove que afecta directament el seu estat de salut i benestar”, diu l’informe.

Atur i precarietat laboral

Segons els resultats presentats pel Departament de Salut la població aturada presenta pitjors resultats que la població ocupada tant l’any 2006 com al període 2013-2014, en la prevalença del risc de mala salut mental. Però Argimon demanava que no es fes una relació directe causa efecte entre atur i salut. Té afectes l’atur sobre la salut mental?
En un altre reportatge publicat a Catalunya Plural, Carme Manich, psicòloga de Càritas Diocesana Barcelona alertava de què quan una persona es queda a l’atur no només perd en qualitat de vida sinó que també perd altres aspectes com la seguret o l’autoestima i apareix un sentiment de inadequació i inutilitat.
Joan Benach director del Grup d'Investigació de Desigualtats en Salut (GREDS) de la UPF afegia a més que la precarietat laboral és un altre factor de risc per la salut. “Veiem en molts estudis que com més precàries són les condicions de treballen d’una persona pitjor és la seva salut”, deia.
De fet, segons l’Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja de 2014, els col·lectius més vulnerables, que sovint són els que es troben a l’atur o tenen treballs precaris, no només tenen una pitjor percepció de la seva salut, sinó que també tenen un major percentatge de malalties cròniques, discapacitat, dependència o dificultats de mobilitat. SESPAS també senyala en un document que perdre el treball té conseqüències per la salut de les persones sobretot en l’esfera psicosocial.

Augment dels suïcidis

Argimon, encarregat de presentar les dades de l’informe del Departament de Salut, passava de puntetes sobre els resultats de suïcidis i remarcava que Catalunya té unes taxes de suïcidi inferiors a la mitja de la Unió Europea.
L’informe de Salut del Departament sí que destaca que des de l’any 2007 la taxa de mortalitat per suïcidi a Catalunya mostra una tendència creixent, situant-se l’any 2013 en valors similars als de principis de la dècada dels 2000.
Segons un altre informe elaborat per l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya les taxes d’hospitalització per intent de suïcidi han augmentat a Catalunya el període 2005-2012, i tot i que el doctor Josep Moya, Responsable de l’Àrea Sociocomunitària de l'Observatori de Salut Mental Comunitària de Catalunya (OSAMCAT) matisava que la fiabilitat de les dades és relativa, ja que molts suïcidis no es declaren, si que es pot relacionar l’augment d’aquests amb la crisi econòmica. 
De fet, SESPAS anunciava en un document que “les crisis econòmiques van associades a un augment dels problemes de salut, sobretot de la salut mental, així com en un increment de la mortalitat per suïcidis”
Amb tot Boi Ruiz i el seu equip es mostraven contents de com la salut dels catalans ha aguantat l’impacta de la crisi. El conseller treia pit i assenyalava que malgrat el problema de les llistes d’espera l’activitat quirúrgica havia augmentat i que el nombre de pacients que esperen per ser operats s’havia reduït. I preguntat per la precarietat dels treballadors del sistema públic –alguns d’ells firmen contractes de treball diària o setmanalment- i per la retallada en el sou deia que “per a que resistís el sistema no podien resistir els sous del treballadors”.

jueves, 24 de septiembre de 2015

La escuela catalana acusa los efectos de los recortes pese a la tímida recuperación

Balance de la legislatura | Educación

el diario.es

La consejera Irene Rigau esgrime un repunte de la inversión en educación y una mejora en los resultados académicos, mientras que la comunidad educativa le recuerda un recorte de 886 millones desde 2010
La consejera Irene Rigau visita una escuela en el Baix Llobregat / Departament d'Ensenyament
La consejera Irene Rigau en una escuela del Baix Llobregat / Departament d'Ensenyament

El presupuesto de Educación ha crecido un 7% en Catalunya desde 2013. Estas cifras son ciertas y se corresponden con el balance en materia de educación de esta legislatura que el Govern se ha exforzado en trasladar. Pero la comunidad educativa tiene memoria y sigue recordando –y sufriendo– los efectos de unos tijeretazos que se aplicaron al sistema educativo en la primera parte de la anterior legislatura, ambas dirigidas por la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. Si se amplía la panorámica, la foto que resulta es distinta: una caída del 16,6% –hasta 886 millones de euros– del dinero destinado a colegios e institutos que se sigue padeciendo en los centros con el aumento de horas lectivas de los docentes o la reducción de profesorado pese al incremento de alumnos.
Si la consejera Rigau trató de convencer al sector este inicio de curso con medidas como la ampliación de la plantilla docente –han entrado al sistema 1.615 profesores en los últimos años–, los sindicatos recordaron acto seguido que en las aulas hay hoy 1.468 docentes menos que en 2011. Si desde la consejería argumentan que los profesores sustitutos ya no cobran el 85% de la jornada –sucedió durante tres cursos– sino el 100%, este colectivo de profesores matiza que hay ajustes que les siguen perjudicando, como el hecho de que no se cubran bajas hasta los diez días. Cuando la Generalitat defiende una ampliación de becas comedor –llegarán a 80.000 de niños–, las familias lo consideran insuficiente en un contexto de pobreza infantil que se ha disparado hasta afectar a uno de cada tres menores, según datos de la propia Administración.
Incluso cuando la Generalitat esgrime los resultados académicos de los escolares catalanes, que han mejorado reduciendo el fracaso escolar a menos del 15% –el listón europeo–, sindicatos y familias se muestran convencidos de que es "gracias el sobreesfuerzo de los docentes", frase que sintetizaba en una entrevista reciente Montse Ros, exsecretaria general de CCOO Educación. 
"Una de las medidas que más estrés ha causado es la que no prevé que se substituyan a los maestros hasta al cabo de 10 días", sostiene Jaume Aguilar, presidente de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica. La Generalitat, por su parte, defiende que esta medida forma parte del decreto aprobado por Wert en 2012 –el mismo que subió las ratios y las tasas universitarias– y que en Catalunya se ha suavizado, por ejemplo sustituyendo al momento a los docentes de entornos pobres.
La Generalitat culpa al Ministerio de Educación y al desplome de sus transferencias de algunos de sus recortes más criticados. Es el caso la retirada de su parte de la financiación a las guarderías, montante que han asumido temporalmente las diputaciones. 

La LOMCE y el decreto de plantillas

Pese a que el ecosistema educativo sigue condicionado por algunos recortes, si el balance se ciñera a la actual legislatura de Rigau serían dos las noticias que se hubieran colado en el titular. Una de ellas sería la aprobación del decreto de provisión de plantillas, que da más capacidad a los directores para seleccionar a parte de su plantilla en función de especialidades. La otra ha sido ha entrada en vigor de la ley de educación aprobada por el PP y esquivada –con éxito o no, según a quien preguntes– por la Generalitat.
No hay que olvidar si bien Rigau ha vivido grandes manifestaciones en su contra–que en algunos casos eran rechazos también a la ley Wert–, también ha liderado una de las movilizaciones educativas más sonadas en Catalunya, la que sacó a la calle a decenas de miles de personas en defensa del modelo de inmersión lingüística en catalán. El inicio de la segunda legislatura de CiU en el Govern concedió con la eclosión de la LOMCE, hecho que provocó un cierre de filas de la comunidad educativa entorno a Rigau.
Pero con el tiempo el sector ha endurecido su crítica a la implementación de esta ley por parte de la administración catalana. En todo momento, la consejera ha defendió que la Generalitat aplicaría la norma "administrativamente" pero sin que condicionara el trabajo pedagógico de los centros. Así ha sorteado la entrada del castellano como lengua vehicular –pese a algunas sentencias concretas– y ha mantenido las asignaturas artísticas. Sin embargo, las familias no le han perdonado que no se negara a pasar las pruebas externas en Tercero de Primaria o que les haya dejado sin capacidad decisiva en los Consejos Escolares, de acuerdo con lo que prevé el texto de la LOMCE.

Las familias pagan

El Barómetro de Consumo Barclaycard-IESE señalaba la semana pasada que las familias catalanas son las que mayor cantidad destinan del presupuesto del hogar a la educación: 223 euros al mes, un 51% superior a la media española. Hace casi una década dedicaban a ello un 56,4% menos. 
La crisis ha empobrezido a las familias y esto, aunque no tenga su origen en la política educativa, sí deja sus consecuencuas en las aulas. Un informe publicado por la Fundación Jaume Bofill el pasado curso cómo el nivel económico de los alumnos marca más sus resultados que hace una década. Esta desigualdad se plasma en que solo un 6,6% de los alumnos de entornos de clase media-alta obtienen resultados bajos en PISA, un porcentaje que se eleva hasta el 35,3% en el caso de los hijos de familias con más dificultades económicas. 

La consolidación del 'tasazo' universitario

También en el sector universitario esta legislatura ha sido más plácida que la anterior. No se han vivido grandes cambios en las facultades en los últimos dos años, pero sí se han consolidado en Catalunya las tasas universitarias más altas de España. Los precios de las matrículas oscilan entre los 1.500 y los 2.300 euros, resultado de un incremento del 66% de las tasas que llevó a los estudiantes a varias huelgas durante la primera legislatura de CiU, un ciclo de movilizaciones que ha dado algún coletazo en los dos últimos años, aunque sin la misma fuerza. 
La Generalitat ha impulsado durante este tiempo su programa estrella de ayudas, las llamadas Becas Equidad, que suponen una reducción de las tasas según el tramo de renta de las familias. Pero este diario reveló que no es la Secretaría de Universidades la que asume todo el coste de estas ayudas, sino las propias facultades han acabado destinando hasta 30 millones de euros a este programa que no recibirán nunca de vuelta.

La Comisión Europea investiga la manipulación de un comunicado de Juncker sobre la independencia de Catalunya


Una respuesta dada por el presidente de la Comisión Europea a un diputado del PP sobre la independencia de Catalunya fue colgada con un párrafo añadido en su versión en castellano
Juncker avisa que un parlamento autonómico no puede declarar la independencia
Según la nota remitida, Juncker habría anunciado que un parlamento autonómico no puede declarar la independencia

La Comisión Europea investiga la razón por la que una respuesta oficial de su presidente, Jean-Claude Juncker, sobre la independencia de Catalunya fue manipulada en su traducción al castellano, añadiéndose un párrafo en el que el máximo dirigente se posicionaba en contra de la secesión, manifestación que no aparecía en la versión en inglés.
Bruselas ha retirado la respuesta emitida en castellano el martes, en la que Juncker advertía a Catalunya de que un Parlamento autonómico no puede declarar la independencia de forma unilateral, al considerar que ese pronunciamiento corresponde a un error de traducción de un funcionario y no al comunicado oficial de la Comisión. El documento emitido respondía a una pregunta formulada en julio por el parlamentario catalán del Partido Popular, Santiago Fisas.
La respuesta de Juncker fue celebrada por el propio eurodiputado, quien la colgó en su cuenta de twitter en castellano y la calificó de "fracaso de Mas". Pero esa no era la respuesta oficial, según ha revelado hoy el organismo presidido por el luxemburgués.


Según ha explicado la Comisión, existen dos versiones de la misma respuesta, una en inglés y otra en castellano, pero la válida es únicamente la primera. En ella, Juncker se limita a señalar que no le corresponde a él como presidente de la Comisión Europea posicionarse "sobre cuestiones de organización interna relacionadas con las disposiciones constitucionales de un Estado miembro". En la respuesta retirada, en cambio, Juncker señalaba el artículo 4.2 del Tratado de la UE para asegurar que defenderían la integridad territorial.
Bruselas achaca la doble versión a un error de un funcionario en la traducción, ya que el presidente de la Comisión responde en inglés a las preguntas que se le formulan, aunque reconocen que la versión en castellano también salió del propio Ejecutivo europeo. Fuentes de la institución han asegurado que investigarán cómo llegó a producirse la doble versión, que califican de "fallo".
MÁS EN ELDIARIO.ES


El doble error de Mariano Rajoymiércoles, 23 de septiembre de 2015   asihablociceron.blogspot.com.es 


Que vivimos gobernados por un bobo solemne no puede dudarlo nadie más que los fans más enardecidos. Hoy hemos podido ver otro ejemplo. Estaba nuestro ínclito presidente perorando sobre los males que aquejarían a la población catalana, entre los cuales estaba quedarse sin nacionalidad española y europea. “Pero la nacionalidad española no la perderían”, le ha dicho el entrevistador. “¿Por qué?” “Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero”.

Y entonces Rajoy se ha puesto recto y se ha podido oír cómo las ruedas de su cerebro engranaban para entender la nueva información mientras, para ganar tiempo, preguntaba estúpidamente “¿y la europea?” Cuando le han dicho que la europea va unida a la española ha intentado salirse por peteneras calificando a este tema (que es de importancia capital) de “disquisición que no conduce a parte alguna”.

Lamentable. Patético. Absurdo. Este tío nos gobierna y, por todas las apariencias, era la primera vez que se enfrentaba a la posibilidad de no poder retirar la nacionalidad española a todos los residentes de Cataluña por decreto ley. No es la primera vez que este inútil la caga hablando de Derecho, pero esta barbaridad supone para Rajoy un doble error: uno jurídico que se superpone sobre otro político. Vamos a verlo.

El error jurídico es el que le señala el periodista y el que se ha comentado por las redes. Efectivamente, el artículo 24 CC regula la pérdida de la nacionalidad española para aquellos que la tenemos de origen, es decir, para los que la adquirimos por nacimiento. Los requisitos para dejar de ser español son:

  • Estar emancipado, es decir, y en condiciones normales, ser mayor de edad.
  • Residir habitualmente en el extranjero.
  • Adquirir otra nacionalidad (1), salvo que ésta sea la de uno de los países que permiten doble nacionalidad (países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal).
  • Que pasen tres años desde la adquisición de la nacionalidad, salvo que en ese plazo el interesado declara su voluntad de conservar la nacionalidad española.


Es decir, que el periodista tiene razón. Aquí hay un error jurídico grave. No se puede privar a ningún español de su nacionalidad por la fuerza, porque aunque adquiera otra (la catalana), tiene un plazo de tres años para declarar que desea conservar la española. Otra regulación no es posible, dado que el artículo 11.2 de la Constitución establece de forma meridiana que "ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad". Y, como la condición de ciudadano europeo la ostentan los nacionales de los Estados miembros (artículo 20.1 TFUE), los catalanes independizados seguirían siendo titulares de la misma mientras quisieran.

Pero este error jurídico se asienta sobre un error político mucho más grave, y es el de reconocer, aunque sea como hipótesis, que tras la declaración de independencia va a ser aplicable el artículo 24 CC antes citado. Hoy nuestro presidente ha aceptado como posible que Cataluña va a pasar a ser un Estado extranjero, y eso es un problema porque parte de ese proceso está bajo su control. 

Rajoy lo que dice es que “algunos pretenden” que los catalanes pierdan sus derechos. Evidentemente en lo que piensa es en una situación en la que Cataluña triunfa, se independiza y otorga a sus habitantes una nacionalidad incompatible con la española. Pero es que eso exige que España reconozca a un hipotético Estado catalán. En otras palabras: para que se dé ese escenario que tanto teme Rajoy es necesaria la colaboración activa de España.

Voy a insistir en esta idea. La secesión catalana, si se produce, será contraria a todo derecho, por supuesto al español pero también al internacional. Podemos valorar mejor o peor ese derecho y puede gustarnos más o menos (a mí, en concreto, me gusta menos), pero las normas son las que son. España estaría en su perfecto derecho de seguir atribuyéndose soberanía sobre los territorios independizados. Reconocer que Cataluña es un país extranjero, condición necesaria para poder aplicar la norma sobre pérdida de la nacionalidad, está en manos del Gobierno español. Así las cosas, ¿no habría sido más inteligente dejarse de “algunos pretenden pedirle a la gente” y limitarse a aclarar las cosas y a dejar claro que, mientras él sea presidente, España no cederá la soberanía sobre Cataluña?

Claro, habría sido más inteligente. Pero también habría sido más inteligente informarse antes de hablar. Y habría sido muchísimo más inteligente no dejar que se llegara a estos extremos: permitir el referéndum, incluso permitirlo hace años, y mantener una actitud dialogante y abierta que llevara a un amplio apoyo del “no”.

Pero, como sabemos, Rajoy no es inteligente. Rajoy es un señor de derechas que cree que “Diálogo” es un pueblo vasco y que “consenso” es el que alcanza él con sus dos pelotas. Es un inútil tal que ha puesto al país que debe gobernar al borde de la secesión, y se ha puesto a sí mismo en la tesitura de permitir una segregación del territorio o mandar tanques a asesinar ciudadanos españoles.

O quizás sea eso lo que quiere.

(1) El Código también habla de utilizar “exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación” pero, dado que no se aplica al caso catalán, lo excluimos del cuerpo del texto para facilitar la lectura.