viernes, 25 de noviembre de 2016

MC lamenta l’obstrucció que exerceixen algunes empreses sanitàries per limitar el dret a la transparència

 • 23/11/2016 - LaboralsTotes

  http://www.metgesdecatalunya.cat/ca/category/totes/articles

  La llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern es va aprovar el desembre de 2014.
  Metges de Catalunya (MC) reprova l’actuació d’algunes empreses sanitàries que estan recorrent als tribunals de justícia per evitar donar publicitat dels sous dels seus càrrecs directius, després que el sindicat hagi presentat a través del Portal de Transparència de la Generalitat més de 100 sol·licituds d’informació relativa a les retribucions percebudes pel personal directiu de les entitats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat), amb almenys el 25% dels seus ingressos provinents dels pressupostos públics.

  El sindicat considera una “equivocació” l’intent d’aquestes empreses d’obstruir l’accés a la informació pública, atès que va en contra de l’esperit de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que reconeix aquest dret a totes les persones, ja sigui a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica.

  Segons MC, no es tracta de tafanejar o fer un escarni públic, sinó que la intenció és elaborar un “estudi seriós i rigorós” sobre com gestionen aquestes entitats el diner públic que reben del Servei Català de la Salut (CatSalut), tal comexplica a Crónica Global el president del Sector d’Hospitals d’Aguts, Centres Sociosanitaris i de Salut Mental amb conveni Siscat, Xavier Lleonart.

  “Volem que la gestió dels centres sigui el més clara possible –afegeix– i per aconseguir-ho estem disposats a anar més enllà, si convé”. L’organització reitera que, davant la insuficiència pressupostària que pateixen els comptes sanitaris, és indispensable fiscalitzar l’ús dels recursos públics que fan les empreses públiques i privades finançades majoritàriament gràcies a l’Administració, posant especial èmfasi en aquelles que manifesten, directament o indirecta, la seva oposició a facilitar les dades requerides.

  La lluita de MC per la defensa de la transparència ha arribat fins a la Conselleria de Salut, que ha decidit que, a partir de l’any 2017, els contractes subscrits pel CatSalut amb entitats proveïdores incorporaran una clàusula de transparència que obligarà les empreses contractades a posar en coneixement de l’Administració les retribucions dels seus directius.

No hay comentarios:

Publicar un comentario