lunes, 17 de abril de 2017

Les infermeres cobraran tots els complements salarials en el seu mes de vacances

http://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/596518/infermeres-cobraran-tots-els-complements-salarials-seu-mes-vacances

Enfermeras 2

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha estimat parcialment la demanda de SATSE en matèria de Conflicte Collectiu sobre els conceptes que s'han de pagar durant les vacances al conveni SISCAT. La sentència conclou que el salari que es percep durant el mes de vacances ha d'incloure el plus dissabte, el plus diumenge, el plus festiu (tret del festiu especial), el complement d'atenció continuada i el de guàrdies. Tot i que la sentència encara no és ferma i es pot recórrer davant el Tribunal Suprem, elSindicat d’Infermeria ha considerat que és “un gran pas endavant per als drets laborals” dels treballadors del sistema concertat.

Fins ara, les patronals adherides al Conveni SISCAT, han estat retribuint les vacances dels seus treballadors incloent a la nòmina el salari base i només els complements que corresponen a la jornada ordinària i que s’estableixen en unmínim de dotze pagues.

Això deixava fora altres complements que es perceben habitualment, com ara: els plus per festius, les hores extraordinàries, el complement d’atenció continuada o la retribució variable per objectius. La decisió del tribunal inclou el cobrament de tots aquest complements, menys aquest últim, les DPO, demanda per la qual el Sindicat SATSE encara resta pendent i presentarà recurs per tal que es reconegui també es reconeguin dins de la retribució de les vacances.

APLICACIÓ DE LA NORMATIVA EUROPEA

Els serveis jurídics del Sindicat d’Infermeria SATSE expliquen que tant la normativa europea com la jurisprudència comunitària estableixen que la manera de retribuir les vacances ha d’estar integrada per tots els conceptes salarials no excepcionals, independentment de que es percebin en dotze pagues o no.

A la seva demanda, SATSE i els altres agents socials, van exigir que el primerConveni Collectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut s’interpreti a la llum de la legislació d’Europa s’interpreti a la llum de la legislació d’Europa i “es declari el dret de tots els treballador i treballadores afectats per l’àmbit d’aquest conflicte a que la seva retribució de vacances inclogui tots els conceptes salarials del conveni”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario