Després de setmanes de reunions, Govern i promotors de la ILP han arribat a un principi d’acord sobre la Renda Garantida de Ciutadania, a l’espera que la comissió promotora de la ILP el ratifiqui demà. El preacord estableix que rebran la renda a partir del 2017 les famílies monoparentals amb contractes a temps parcial amb rendes baixes i que es tendirà a la generalització, sense especificar una data per a les famílies no monoparentals. Aquest és l’escull que encallava fins ara l’acord, ja que els promotors de la ILP demanaven un compromís per escrit per tal que el 2020 s’estengués la renda a totes les famílies no monoparentals amb contractes a temps parcial. Podran accedir a la Renda Garantida les persones que no arribin als 664 euros al mes i s’aplicarà progressivament. Es començarà el setembre del 2017 amb 550 euros al mes per persona fins arribar l’abril del 2020 als 664 euros per persona. Quan s’apliqui al 100%, el màxim serà de 1.200 euros al mes per a famílies de dues persones amb tres fills.
Els promotors de la ILP no han volgut valorar, de moment, el preacord i asseguren que estan redactant el document que es consultarà demà a la comissió promotora. En el preacord també s’estableix que es crearà una comissió de seguiment integrada per Govern, agents socials, econòmics i entitats perquè facin el seguiment durant la transitorietat de la Renda.