miércoles, 31 de mayo de 2017

Resposta al Pla SSC de Comín

Comentaris realitzats per la LigaSFC en relació al Pla operatiu d’atenció a les persones afectades per les SSC: FM, SFC/EM i SSQM, proposat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i presentat pel conseller de Salut, Antoni Comin, en data 26 de maig de 2017. •  Deficiències en les característiques del model assistencial proposat: 
 1.  Atenció Primària. Es pretén “aparcar” unes malalties molt complexes a nivell d’Atenció Primària, on el desconeixement actual d’aquestes està inclús portant a qüestionar la seva existència. 
 2.  Formació del personal mèdic. No es planteja ni qui ni com ni amb quins coneixements sobre SSC es “de-formarà” al professional mèdic, especialistes o d’atenció primària. 
 3. Excés de personal mèdic irrellevant. Psicòlegs i psiquiatres són excessivament protagonistes en aquest document quan no són professionals de referència per a unes malalties tan complexes. 
 4.  Mancança de personal mèdic especialitzat. Neuròlegs, immunòlegs, toxicòlegs, endocrins i especialistes en salut ambiental entre d’altres, són els professionals necessaris i que han de ser referents per tal de poder diagnosticar, seguir i tractar aquestes síndromes. 
 5.  EHS. Resulta invalidant de la totalitat del document i inexplicable que l’Electrohipersensibilitat no apareixi enlloc. 
 6.  SSQM. Resulta invalidant de la totalitat del document i mostra de la seva inoperabilitat que la Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple tingui molt poca presència, donat que no és realista un plantejament que no consideri la necessitat prèvia d’adequació d’uns espais verds/blancs, lliures de xenobiòtics i d’ones electromagnètiques, per a possibilitar la trobada i tractament d’aquestes malalties. 
 7.  FM i SFC/EM. El pla es centra en aquestes basant-se en models obsolets de fa més de 15 anys. 

 • Criteris de planificació, seguiment i avaluació del pla:


 1.  Salut Ambiental. No es planteja aquest terme i per tant es desvia la principal necessitat de les SSC, tant per a evitar-se de noves coplanteja i és la via per a poder avançar científicament en el tractament d’aquestes malalties. 
 2. Documentalització. No es planteja i resulta imprescindible estar al dia de les investigacions i avanços que altres països es porten fent des de ja fa anys. 
 3.  Salut Laboral. No es planteja quan la prevenció en l’àmbit laboral és bàsica, tant per a evitar nous afectats com per a integrar els cm per a tractar-se les ja actuals. Aquest és el principal problema de fons, si no s’assumeix i s’afronta ni s’evitaran noves afectacions ni es tractarà en ingualtat de condicions i vers a una integració social, sanitària i econòmica a les ja actuals existents.
 4.  Investigació i Recerca. No es asos existents amb graus no invalidants encara. En aquest sentit, no té sentit plantejar una planificació, seguiment o avaluació de cap pla si aquest és buit de contingut des del seu propi inici. Resulta incomprensible l’excés de preocupació per la formalització d’una eina que de plantejament és errònia per deficiència i insuficiència.

 El document presentat dóna validesa al pla de 2015, malgrat aquest no haver estat ni tan sols avaluat.


 Per tant, considerem que el pla presentat és greument preocupant en quant a la seva aplicació en tractar-se d’una proposta no operativa degut al seu deficient contingut científic.


LigaSFCNo hay comentarios:

Publicar un comentario