viernes, 9 de junio de 2017

MC guanya en els tribunals que els facultatius interins puguin optar al reconeixement del nivell de carrera professional

02/06/2017 Estatutaris i FuncionarisTotes

http://www.metgesdecatalunya.cat/ca/articles/mc-guanya-en-els-tribunals-que-els-facultatius-interins-puguin-optar-al-reconeixement-del-nivell-de-carrera-professional

MC guanya en els tribunals que els facultatius interins puguin optar al reconeixement del nivell de carrera professional.
Metges de Catalunya (MC) ha aconseguit que els tribunals de justícia reconeguin el dret dels facultatius amb contracte interí a no ser exclosos del procés de valoració de mèrits que dona accés al complement retributiu de nivell de carrera professional. El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona ha estimat la demanda d’una metgessa, representada per una advocada del Col·lectiu AiDE, gabinet jurídic del sindicat mèdic, i ha condemnat l’Institut Català de la Salut (ICS) a admetre la seva sol·licitud de reconeixement de mèrits, i, en cas que la valoració sigui positiva, a percebre el complement corresponent al nivell de carrera professional acreditat.

La sentència s’empara en la Directiva 1999/70/CE del Consell de la Unió Europea que té per objectiu l’equiparació dels drets dels treballadors temporals amb els fixos per evitar l’abús en la utilització de contractes de durada determinada. La norma comunitària prohibeix el tracte diferenciat en les condicions de treball dels empleats amb contracte temporal i dels fixos que ocupin un lloc idèntic o similar en un mateix centre de treball. En aquest sentit, la jutgessa de primera instància equipara els facultatius especialistes interins amb els especialistes fixos. A més, pel que fa a la carrera professional, remarca que es tracta d’un sistema d’incentius en què el sol·licitant participa de manera voluntària per aconseguir un complement retributiu que dependrà de la valoració positiva d’una sèrie de mèrits vinculats a l’activitat professional, la formació, la docència o la investigació.

D’altra banda, la magistrada nega que el II Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’ICS exclogui els treballadors interins de la carrera professional, tal com defensa l’empresa, perquè aquest acord no pot ser contrari a la Directiva europea.

Amb tot, la sentència encara no és ferma i contra la mateixa l’ICS pot interposar un recurs d’apel·lació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario